Trang chủ / Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ mệnh

  • Sứ mệnh : Chăm sóc sức khỏe chuyên nghành Thận học – tiết niệu cho nhân dân Thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.
  • Tầm nhìn: Phát triển thành Bệnh viện chuyên nghành Thận – tiết niệu hàng đầu khu vực và Quốc gia.
  • Giá trị cốt lõi: Đoàn kết – Chất lượng – Thân thiện – Chuyên nghiệp – không ngừng đổi mới,nâng cao đời sống cán bộ viên chức – người lao động.

    “  Sứ mệnh – Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi  “ trên có vai trò quan trọng trong việc xác định phát triển , là kim chỉ nam cho tất cả các hoạt động sắp tới của bệnh viện .

Bản quyền 2024 © thuộc về Bệnh Viện Thận Hà Nội